Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.15

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta (HE 56/2017 vp; EV 76/2017 vp)

HE 56/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Teija Pellikainen, Hallitussihteeri p.029 5140606

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain aluevalvontalain muuttamisesta ja lain rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2017

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.