Vientiluvan myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.15

Puolustusministeriö

Maastavientiluvan myöntäminen Robonic Oy:lle Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin

Ministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Tuomas Venho, Hallitussihteeri p.029 5140414

Asia
Maastavientiluvan perusteella Robonic Ltd Oy saisi viedä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustoja: Kontio (MC2555LLR) 1 kpl ja Ohto (MC1550LLR) 1 kpl. Samalla viedään lähetysalustoihin liittyvät adapterit, varaosat, dokumentit, koulutusta ja konsultointia. Ohto-lähetysalusta voidaan viedä Yhdysvaltojen kautta ja molemman malliset lähetysalustat viedään loppukäyttöä varten Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää ehdotetun maastavientiluvan Robonic Oy:lle.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.