Valtioneuvoston asetus STM/2017/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Elina Kotovirta, Neuvotteleva virkamies p.029 5163713
Asia
Asetuksella esitetään poistettavaksi asetuksen liitteestä 5 ainetta, jotka YK:n huumausainetoimikunta päätti 16.3.2017 luokitella huumausaineiksi. Kyseisten aineiden: 4-metyylietkatinoni (4-MEC), etyloni, pentedroni, 5F-AKB-48 (5F-APINACA) ja 5FUR-144 (XLR-11) listaamista valtioneuvoston asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista esitetään samassa esittelyssä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen