Hallituksen esitys STM/2017/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta

HE 166/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavan valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annettua lakia. Esityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää tekisi turvakotipalvelun tuottamista koskevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa vaan tekisi palveluntuottajien valinnasta päätökset. Korvaukseen, joka maksetaan valtion varoista turvakotipalvelun tuottajille, sovellettaisiin valtionavustuslakia. Erityisistä korvauksen jakoperusteista luovuttaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksessä ehdotettavilla muutoksilla ei arvioida olevan vaikutuksia kansantalouteen. Esityksessä ei ehdoteta turvakotipalvelun tuottajien kannalta merkittäviä taloudellisia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan, että valtion varoista maksettavan korvauksen jakaminen ei enää perustuisi THL:n ja palveluntuottajien välisiin sopimuksiin ja niiden lisäksi tehtäviin valtionavustuspäätöksiin vaan pelkkiin valtionavustuspäätöksiin. Tämä helpottaisi ja vähentäisi THL:n hallinnollista työtä ja vapauttaisi resursseja varsinaiseen turvakotitoiminnan ohjaukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen