Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2016/163

« Tasavallan presidentin esittely 8.9.2017 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi (HE 262/2016 vp; EV 64/2017 vp)

HE 262/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150584
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vesilain muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta ja lain eräistä vesien käyttämistä varten myönnetyistä oikeuksista annetun lain kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen