Tasavallan presidentin asetus

« Tasavallan presidentin esittely 8.9.2017 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270
Asia
Valtioneuvoston kanslia esittää arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen (381/2000) muuttamista siten, että asetuksen liitettä 1 tarkistetaan muuttamalla ryhmässä 2 oleva arvonimi erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri muotoon erikoislähettiläs sekä lisäämällä ryhmään 8 kaksi uutta arvonimeä, korkeakouluneuvos ja taideneuvos. Asetusmuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.
Esitys
Tasavallan Presidentti antaa asetuksen arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.