Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2017/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta (HE 79/2017 vp; EV 87/2017 vp)

HE 79/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen