Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448

Asia
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annettu valtioneuvoston asetus ehdotetaan kumottavaksi. Yhteenliittymän jäseniä ovat Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Geologian tutkimuslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteenlaitos, Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Nämä virastot ja laitokset sekä VTT Oy perustavat yhdessä Säteilyturvakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa Tutkimuslaitosten yhteenliittymän. Jälkimmäinen korvaa toiminnallisesti luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän sekä kaksi muuta tutkimuslaitosten välistä yhteenliittymää. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä perustetaan toimijoiden välisellä sopimuksella ja se aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston kumoamisesta

Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia, hallinnollisia tai muita vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.