Viran täyttäminen LVM/2017/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenneviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Harri Pursiainen, Kansliapäällikkö p.029 5342389
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Liikenneviraston pääjohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti Kari Wihlmanin 1.1.2018 lukien viiden vuoden määräajaksi, eli ajaksi 1.1.2018 - 31.12.2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.