Valtioneuvoston asetus OM/2017/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127
Asia
Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkana olevassa edustustossa saa vaalilain 46 §:n mukaan äänestää ennakolta jokainen äänioikeutettu. Ennakkoäänestys ehdotetaan järjestettäväksi 89 eri valtiossa yhteensä 242 edustustossa tai edustuston toimipaikassa. Asetusehdotuksessa ennakkoäänestyspaikat ja ajat niissä ovat ulkoasiainministeriön ehdotuksen mukaiset. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.11.2017 ja olemaan voimassa 28.2.2018 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen