Tehtävään määrääminen OM/2017/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen hallinto-oikeuksiin toimikaudeksi 1.11.2017 – 31.10.2022

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082
Asia
Hallinto-oikeudessa osallistuu asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen hallinto-oikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi asiantuntijajäsen hallinto-oikeuslain (430/1997) 7 §:n 1 – 5 kohdissa tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä ja heille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Tuomioistuinlain 17 luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jäsenet määrätään kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän. Luvun 7 §:n mukaan tuomioistuimet toimittavat oikeusministeriölle valtioneuvostolle esittelemistä varten perustellun esityksen siitä, ketkä hakijoista olisi määrättävä tehtäviin. Nykyisten asiantuntijajäsenten toimikausi päättyy 31.10.2017, joten seuraavat asiantuntijajäsenet määrätään viisivuotiselle toimikaudelle 1.11.2017 – 31.10.2022. Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuin ovat esittäneet, että asiantuntijajäseniksi ja heidän varajäsenikseen määrättäisiin eri asiaryhmissä seuraavat henkilöt: 1. Lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitetut lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevat asiat (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 1 kohta) Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Terhi Kyllikki Aalto-Setälä, psykologi, psykologian maisteri Seppo Juhani Auer, kehittämispäällikkö, valtiotieteiden tohtori Pia Katarina Eriksson, erityissosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Anni Katja Haapalinna, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Johanna Kristiina Hedman, erityisasiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri, valtiotieteiden lisensiaatti Alpo Markku Antero Heikkinen, toiminnanjohtaja, valtiotieteiden lisensiaatti Hanna Helena Heinonen, palvelupäällikkö, valtiotieteiden maisteri Nina Annika Immonen, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Päivi Irmeli Jokinen, lehtori, valtiotieteiden maisteri Raija Leena Hannele Koskinen, yliopiston lehtori, dosentti, valtiotieteiden tohtori Aino Maija Kääriäinen, toiminnanjohtaja, sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden maisteri Kai Yrjö Antero Laitinen, vastaava sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Marjo Helena Laukkanen, erityissosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Minna Lotta Manelius, toiminnanjohtaja, valtiotieteen maisteri Anja Tuulikki Ojuva, erikoistutkija, valtiotieteiden tohtori Elina Katariina Pekkarinen, ohjelmajohtaja, valtiotieteiden lisensiaatti Miia Johanna Pitkänen, työnohjaaja, psykologi, psykoterapeutti, psykologian maisteri Esa Olavi Pursiainen, tulosyksikköpäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Susanna Raita, laillistettu psykologi, psykologian maisteri Silja Aulikki Salmi ja toiminnanjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Marja-Leena Salonen ja varajäseniksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela, vastaava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Saila Elisabet Herrala-Tuunainen, sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri Milja Irene Markkanen, sosiaalityön johtaja, valtiotieteiden maisteri Jutta Pauliina Merilahti. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi erityisopetuksen lehtori, kasvatustieteiden maisteri Satu Pia Katriina Jokinen, lehtori, valtiotieteiden maisteri Raija Leena Hannele Koskinen, vastaava sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Marjo Helena Laukkanen, sosiaalijohtaja, hallintotieteiden maisteri Taina Maria Niiranen, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja, psykologi, psykologian maisteri Marika Johanna Paasikoski-Junninen, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Jaakko Valtteri Salovaara, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Marjaana Seppälä ja varajäseneksi psykologi, psykologian maisteri Sini Orvokki Hakala, sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri Milja Irene Markkanen, sosiaalityön johtaja, valtiotieteiden maisteri Jutta Pauliina Merilahti, terveyspsykologian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti Salla Karoliina Rikander sekä yliopettaja, sosiaalityöntekijä, hallintotieteiden tohtori Sirkka Helinä Rousu. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi kehittämisasiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri, psykoterapeutti, sosiaalityön tohtorikoulutettava Anne Tuulikki Frimodig, erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela, palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna-Riitta Junnonen, yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Marketta Kolari, psykologi, psykologian maisteri Hanna-Mari Lahtinen, lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Pia Susanna Lahtinen, ylilääkäri, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, professori, lääketieteen tohtori Eila Riitta Laukkanen 31.1.2021 saakka, sosiaalityön johtaja, valtiotieteiden maisteri Jutta Pauliina Merilahti, johtava sosiaalityöntekijä, kehityspäällikkö, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Antti Jussi Mikael Mäkelä, palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Erja Marika Hanneli Nevalainen, lääketieteen lisensiaatti, lastentautien erikoislääkäri Sirkku Anneli Niemi 31.5.2021 saakka, osastonylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pirjo Helena Ojala, miestyönkehittäjä, yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Anna-Lisa Pietiläinen 31.8.2018 saakka, yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Mari Pääkkönen, sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, yhteiskuntatieteiden maisteri Tarja Irene Ruotsalainen, lastensuojelun palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Marjaana Seppälä, hallintopäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisa Elina Tanskanen, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Mika Seppo Turunen, yhteiskuntatieteiden tohtori Riitta Hannele Väänänen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi osastonylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, professori, lääketieteen tohtori Hanna Elina Ebeling, terveydenhuollon maisteri Hilkka Marjatta Huusko 31.10.2018 saakka, kehitysjohtaja, psykologian lisensiaatti Veli Mikko Oranen, palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Riitta Salo, erityisasiantuntija, oikeustieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Jaana Marjatta Tervo, filosofian tohtori, sosiaalineuvos Manu Antti Kitinoja, palveluesimies, yhteiskuntatieteiden maisteri Leena Liisa Kristiina Mämmi-Laukka, palveluesimies, valtiotieteiden maisteri Marja Kristiina Salonen ja varajäseniksi rehtori, kasvatustieteen maisteri Paula Sisko Kristiina Hartikainen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, kasvatustieteiden lisensiaatti Sari Johanna Husa, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Katariina Lapinsalo. Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi sosiaalipalvelujen johtaja, valtiotieteiden lisensiaatti Leena Marjatta Kivimäki, ylitarkastaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Milja lrene Markkanen, yliopisto-opettaja, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Niina Annika Nurmela, professori, valtiotieteiden tohtori Leo Kalevi Nyqvist 31.10.2021 saakka, erikoissosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti Marian Elisabeth Tuomi, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Essi Henriikka Vahala, psykologi, filosofian maisteri Jan Henry Matias Vidjeskog, psykoterapeutti, valtiotieteiden maisteri Tiina Maria Ylä-Herranen ja varajäseniksi erikoistutkija, valtiotieteiden tohtori Pia-Kristiina Berg, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Tuulia Lähdeniemi, psykologi, yliopisto-opettaja, psykologian maisteri Susanna Marjatta Salomäki. Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi projektityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Oili Marianne Hagström, ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti Maarit Helena Jekunen, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pekka Markus Räisänen, johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri Carola Louise Snellman, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Marita Sipilä, erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti Jaana Merja Raiskio sekä asiantuntijajäsenen varajäseniksi palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri Kristiina Mari Keppo, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Johanna Kärkkäinen, palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Marjaana Seppälä, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Susanna Vesala ja psykoterapeutti, psykologi, valtiotieteen lisensiaatti Susanna Tuula Maria Åman-Back. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseneksi psykologi, psykoterapeutti, psykologian kandidaatti Marina Therese Mattsson. 2. Adoptiolaissa (22/2012) tarkoitetut asiat, jotka koskevat adoptioneuvonnan keskeyttämistä, kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskeyttämistä, adoptiolupaa taikka oikeutta tietojen saamiseen adoptioasiakirjoista (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 1 a kohta) Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi kehittämispäällikkö, valtiotieteiden tohtori Pia Katarina Eriksson, lehtori, valtiotieteiden maisteri Raija Leena Hannele Koskinen ja toiminnanjohtaja, valtiotieteen maisteri Anja Tuulikki Ojuva. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi lehtori, valtiotieteiden maisteri Raija Leena Hannele Koskinen, sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri Milja Irene Markkanen, ja varajäseneksi palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Marjaana Seppälä. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Mari Pääkkönen, sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, yhteiskuntatieteiden maisteri Tarja Irene Ruotsalainen, lastensuojelun palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Marjaana Seppälä ja yhteiskuntatieteiden tohtori Riitta Hannele Väänänen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi ryhmä- ja perheryhmäkodin johtaja, kasvatustieteiden kandidaatti Seija Irmeli Matinlassi-Röntynen ja palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Riitta Salo ja asiantuntijajäsenen varajäseniksi kehitysjohtaja, psykologian lisensiaatti Veli Mikko Oranen ja erityisasiantuntija, oikeustieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Jaana Marjatta Tervo. Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi ylitarkastaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Milja lrene Markkanen ja varajäseneksi sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Tuulia Lähdeniemi. Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi projektityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Oili Marianne Hagström, ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti Maarit Helena Jekunen, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pekka Markus Räisänen, johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri Carola Louise Snellman, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Marita Sipilä, erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti Jaana Merja Raiskio sekä asiantuntijajäsenen varajäseniksi palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri Kristiina Mari Keppo, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Johanna Kärkkäinen, palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Marjaana Seppälä, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Susanna Vesala ja psykoterapeutti, psykologi, valtiotieteen lisensiaatti Susanna Tuula Maria Åman-Back. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseneksi psykologi, psykoterapeutti, psykologian kandidaatti Marina Therese Mattsson. 3. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetut vastoin tahtoa tapahtuvaa erityishuollon antamista tai jatkamista koskevat asiat (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 2 kohta) Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela, lehtori, valtiotieteiden maisteri Raija Leena Hannele Koskinen ja tulosyksikköpäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Susanna Raita. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi lehtori, valtiotieteiden maisteri Raija Leena Hannele Koskinen ja varajäseneksi erityisopetuksen lehtori, kasvatustieteiden maisteri Satu Pia Katriina Jokinen. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Emmi Johanna Hanhikoski, tulosaluejohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, terveystieteen maisteri Pirjo Helena Riikonen 31.10.2020 saakka, johtajaylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ari Martti Ronkainen, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Harri Tapio Vartiainen ja yhteiskuntatieteiden tohtori Riitta Hannele Väänänen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi lehtori, kasvatustieteen maisteri Kirsi Päivi Törmänen ja sosiaalihuollon ylitarkastaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Tuuli Marjut Eskelinen sekä varajäseneksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela. Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi sosiaalipalvelujen johtaja, terveystieteiden maisteri Merja Kristiina Paavola ja hoito- ja kuntoutuspalvelujohtaja, neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti Oili Maritta Sauna-aho. Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri Kristiina Mari Keppo, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pekka Markus Räisänen sekä asiantuntijajäsenen varajäseneksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseneksi psykologi, psykoterapeutti, psykologian kandidaatti Marina Therese Mattsson. 4. Mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetut henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunottoa taikka yhteydenpidon rajoittamista koskevat asiat (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 3 kohta) Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi ylilääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Aulikki Johanna Ahlgrèn-Rimpiläinen, osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Laura Anniina Blåfield, ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Antti Hemmi 30.9.2018 saakka, ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Maarit Helena Jekunen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Outi Johanna Kaarre, ylilääkäri, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori Hanna Putkonen, ylilääkäri, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Allan Olavi Seppänen ja varajäseniksi asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Terhi Kyllikki Aalto-Setälä, johtajaylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ari Martti Ronkainen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Anna-Leena Kirkkola, osaston ylilääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Riitta Marjatta Lehtonen-Tuomi, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pekka Viljo Roponen, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Satu Sinikka Rautajoki 28.2.2018 saakka, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Antti Torikka 31.3.2020 saakka. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi osaston ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Juha Pekka Haatainen, psykiatrian erikoislääkäri, professori, lääketieteen tohtori Jukka Jalmari Hintikka 31.3.2022 saakka, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Outi Johanna Kaarre, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Maria Kristiina Kivimies, ylilääkäri, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, professori, lääketieteen tohtori Eila Riitta Laukkanen 31.1.2021 saakka, hallinnollinen osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori Paula Sinikka Ollonen, osaston ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Maija Leena Purhonen, johtajaylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ari Martti Ronkainen, johtava lääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori Eila Marketta Tiihonen, osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Timo Kalervo Tuovinen, ylilääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Heli Marketta Tuppurainen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, professori, lääketieteen tohtori Pirjo Helena Mäki, psykiatrian erikoislääkäri, professori, lääketieteen tohtori Juha Martti Veijola ja apulaisylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Tuija Irmeli Räisänen. Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, oikeustieteen kandidaatti, lääketieteen tohtori Jukka Mikael Kärkkäinen 31.5.2021 saakka, asiantuntijalääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Mia Maria Mäkinen, asiantuntijalääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Minna Helena Rasi-Hakala, osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Marja Kristiina Salomaa ja psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ville Jyri Lumme. Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti Maarit Helena Jekunen, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pekka Markus Räisänen, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Tuula Sinikka Rönkkö-Kuivalainen ja osastonylilääkäri psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Jukka Jarmo Vuorenmaa. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseneksi lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Kerstin Maria Kronqvist ajalle 1.11.2017 – 31.10.2021 ja asiantuntijajäsenen varajäseneksi professori, ylilääkäri, lääketieteen tohtori Hasse Eskil Karlsson. 5. Päihdehuoltolain (41/1986) 11 tai 12 §:n mukaiset asiat, joissa on kysymys henkilön määräämisestä mainitun lain 11 tai 12 §:n mukaisesti hoitoon tahdostaan riippumatta, sekä mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetut asiat (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 4 kohta) Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Elise Karjalainen-Niskanen ja tulosyksikköpäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Susanna Raita Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Elise Karjalainen-Niskanen ja varajäseneksi erityisluokanopettaja, kasvatustieteen maisteri Jaakko Jukka Ilmari Kurunsaari. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela, opinto-ohjaaja, valtiotieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Veli Asko Hänninen, apulaisylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Sari Anneli Leinonen ja yhteiskuntatieteiden tohtori Riitta Hannele Väänänen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi päihdetyönjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Mari Annikki Sipola ja varajäseneksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela. Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi päihdetyöntekijä, yrittäjä, yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Elise Karjalainen-Niskanen ja varajäseneksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela. Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Elise Karjalainen-Niskanen, ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti Maarit Helena Jekunen, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri lääketieteen lisensiaatti Pekka Markus Räisänen sekä varajäseneksi erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori Riikka Annukka Haahtela. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseneksi psykologi, psykoterapeutti, psykologian kandidaatti Marina Therese Mattsson ja asiantuntijajäsenen varajäseneksi lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Kerstin Maria Kronqvist ajalle 1.11.2017 – 31.10.2021. 6. Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut asiat (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 5 kohta) Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Inka Paula Inari Romo. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Inka Paula Inari Romo. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi dosentti, ylilääkäri, infektiosairauksien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Irma Helena Koivula, infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Inka Paula Inari Romo. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi lasten infektiolääkäri, lastentautien erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori Terhi Susanna Tapiainen ja varajäseneksi dosentti, lääketieteen tohtori Heikki Iiro Ilmari Kauma. Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori Pasi Immanuel Lehtinen. Vaasan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Inka Paula Inari Romo. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseneksi infektiosairauksien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Asko Ilari Järvinen.
Esitys
Valtioneuvosto määrää Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäseniksi ja heidän varajäsenikseen hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitettujen asioiden käsittelyä ja ratkaisemista varten sisältö-kohdassa mainitut hallinto-oikeuksien ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen esittämät henkilöt toimikaudeksi 1.11.2017 – 31.10.2022 paitsi Eila Riitta Laukkanen ajaksi 1.11.2017 – 31.1.2021, Sirkku Anneli Niemi ajaksi 1.11.2017 – 31.5.2021, Maija Anna-Lisa Pietiläinen ajaksi 1.11.2017 – 31.8.2018, Hilkka Marjatta Huusko ajaksi 1.11.2017 – 31.10.2018, Leo Kalevi Nyqvist ajaksi 1.11.2017 – 31.10.2021 saakka, Pirjo Helena Riikonen ajaksi 1.11.2017 – 31.10.2020, Antti Hemmi ajaksi 1.11.2017 – 30.9.2018, Satu Sinikka Rautajoki ajaksi 1.11.2017 – 28.2.2018, Antti Torikka ajaksi 1.11.2017 – 31.3.2020, Jukka Jalmari Hintikka ajaksi 1.11.2017 – 31.3.2022, Kerstin Maria Kronqvist ajaksi 1.11.2017 – 31.10.2021 ja Jukka Mikael Kärkkäinen ajaksi 1.11.2017 – 31.5.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Helsingin hallinto-oikeuden esitys *
  3. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden esitys *
  4. Itä-Suomen hallinto-oikeuden esitys *
  5. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden esitys *
  6. Turun hallinto-oikeuden esitys *
  7. Vaasan hallinto-oikeuden esitys *
  8. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen esitys *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.