Valtioneuvoston asetus LVM/2017/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Timo Koskinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342401
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen