Hallituksen edustajien määrääminen UM/2017/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Hallituksen edustajien määrääminen Pohjoismaiden neuvoston 69. istuntoon

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Juha Ottman, Apulaisosastopäällikkö p.029 5351705
Asia
Pääministeri Juha Sipilän sekä ministerien Timo Soini, Kai Mykkänen, Sampo Terho, Anne Berner, Pirkko Mattila, Annika Saarikko ja Kimmo Tiilikainen määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 69. istuntoon Helsingissä 30.10.-2.11.2017.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää pääministeri Juha Sipilän, ministeri Timo Soinin, ministeri Kai Mykkäsen, ministeri Sampo Terhon, ministeri Anne Bernerin, ministeri Pirkko Mattilan, ministeri Annika Saarikon ja ministeri Kimmo Tiilikaisen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 69. istuntoon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen