Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 95/2017 vp; EV 90/2017 vp)

HE 95/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 25 päivänä lokakuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen