Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2017/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välillä diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä; allekirjoitusvaltuutus

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Päivi Kaukoranta, Oikeuspäällikkö p.029 5351144
Asia
Suurlähettiläs Jarmo Kuuttilalle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna Milanolle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välinen sopimus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna Milanon allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen