Valtioneuvoston asetus YM/2017/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirja ja laki mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 9 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen