Hallituksen esitys OM/2017/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

HE 150/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia
Esityksessä ehdotetaan ulosottokaaren muuttamista ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi. Vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset olisivat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta, jos he ovat tulorajaulosmittauksen piirissä. Muiden velallisten osalta ulosottomies voisi työllistymisen perusteella myöntää lykkäystä enintään neljäksi kuukaudeksi. Esityksessä ehdotetaan myös, että luonnollisen henkilön säännönmukaisesta elinkeinotulosta voitaisiin jättää ulosmittaamatta pääsäännön mukaista viittä kuudesosaa suurempi määrä sen perusteella, että velallinen ryhtyy elinkeinonharjoittajaksi pitkän työttömyyden jälkeen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen työllisyysvaikutus on todennäköisesti alle tuhat henkilöä vuodessa. Työllisyysvaikutusten johdota vuotuinen nettosäästö julkiselle taloudelle olisi alle 7 miljoonaa euroa. Velkojien saatavia arvioidaan jäävän perimättä 1,3–6,7 miljoonaa euroa. Tältä osin kysymys ei olisi saatavan lopullisesta menetyksestä, vaan enimmäkseen täytäntöönpanon siirtymisestä myöhempään ajankohtaan. Ulosoton tietojärjestelmään tulisi tehdä muutoksia, joista seuraa 20 000–40 000 euron suuruinen kertakustannus. Uudistus hoidetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen