Valtioneuvoston asetus VM/2017/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530422
Asia
Valtiovarainministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavan siten, että SoteDigi Oy –niminen osakeyhtiö lisättäisiin ministeriön toimialan yhtiöksi. Lisäksi muutettaisiin ministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston nimi valtionhallinnon kehittämisosastoksi ja poistettaisiin valtion työmarkkinajohtajan arvonimi. Samalla tehtäisiin eräitä teknisluonteisia muutoksia ministeriön toimialaan kuuluvia virastoja, laitoksia, rahastoja, yhtiöitä ja muita toimielimiä sekä kelpoisuusvaatimuksia koskeviin säännöksiin. Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
SoteDigi Oy -niminen osakeyhtiö on tarkoitus siirtää valtioneuvoston kanslian toimialalta valtiovarainministeriön toimialalle. Siirto mahdollistaa yhtiön strategisen ja omistajaohjauksen osana maakuntien rahoituksen ja toiminnan ohjauksen kokonaisuutta. Ohjaus tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Asetuksella ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen