Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 127/2017 vp; EK 28/2017 vp)

HE 127/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: Lausuma Momentti 33.50.56 Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät määrärahat veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ja arvioi jatkossa määrärahojen tason todellisen tarpeen mukaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen