Muutokset neuvottelukunnan kokoonpanossa VNK/2017/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Kokeilutoiminnan vahvistamiseksi asetetun parlamentaarisen neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Marja-Leena Härkönen, Hallitussihteeri p.+35 8295161420
Asia
Valtioneuvoston asetti 17.12.2015 parlamentaarisen neuvottelukunnan kokeilutoiminnan vahvistamiseksi. Neuvottelukunnan toimikausi on eduskunnan toimikausi sen loppuun saakka. Neuvottelukunnan kokoonpanoon ovat kuuluneet muun muassa kansanedustaja Olli Immonen ja kansanedustaja Maria Tolppanen Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Neuvottelukunnan kokoonpanoa esitetään muutettavaksi siten, että kokoonpanossa otetaan huomioon eduskuntaryhmien muutokset. Näiden muutosten jälkeen Sininen eduskuntaryhmä on esittänyt neuvottelukunnan jäseneksi kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalaa ja kansanedustaja Ari Jalosta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on esittänyt jäseneksi kansanedustaja Ville Vähämäkeä.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää kansanedustaja Olli Immoselle ja kansanedustaja Maria Tolppaselle eron kokeilutoiminnan vahvistamiseksi asetetun parlamentaarisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä sekä määrää neuvottelukunnan jäseniksi Sinisen eduskuntaryhmän edustajiksi kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan ja kansanedustaja Ari Jalosen sekä Perussuomalaisten eduskuntaryhmän edustajaksi kansanedustaja Ville Vähämäen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio