Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen STM/2017/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi.

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521
Asia
Ylitarkastaja, kauppatieteiden maisteri Anita Patoluoto on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä hallintopalveluryhmässä 1.2.2017 alkaen. Hänen tehtävänään on muun muassa ministeriön virkanimitysten ja muiden henkilöstöasioiden valmistelu ja esittely. Tehtävät edellyttävät myös esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa. Anita Patoluoto on kauppatieteiden maisteri, joten hänellä on valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:n edellyttämä korkeakoulututkinto. Hänellä on myös koulutukseen ja työkokemukseen perustuvat perustiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin syyskuussa 2017.
Esitys
Valtioneuvosto määrää ylitarkastaja Anita Patoluodon valtioneuvoston esittelijäksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen