Yhtiön oman pääoman korotus TEM/2017/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Maksusuoritus Hetli Oy -nimisen osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Piia Rekilä, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064115
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tekemään 210.000 euron suuruisen suorituksen Hetli Oy:lle osakepääomaan (RV)
Vaikutukset
Ehdotettu suoritus maksetaan vuoden 2017 talousarviossa momentille 32.01.02 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot) myönnetystä 172 030 000 euron määrärahasta. Lisäpääoma mahdollistaa Hetli Oy:n toiminnan käynnistämisen ja kattaa toiminnasta vuoden 2017 aikana syntyvät kulut.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio