Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen VM/2017/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530422
Asia
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan virka on tullut avoimeksi 1.11.2016 lukien viran edellisen haltijan jäätyä eläkkeelle. Valtiovarainministeriö on selvittänyt julkisen sektorin digitalisaation vauhdittamiseksi muun muassa Väestörekisterikeskuksen toimintaan ja tehtäviin tulevia muutoksia. Edellä olevan vuoksi valtiovarainministeriö nimitti avoinna olevan viran tehtävien väliaikaiseksi hoitajaksi HTM Lea Krohnsin ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen päätöksillään ajaksi 1.11.2016 - 30.4.2017, 1.5. - 31.8.2017 ja 1.9. - 31.10.2017. Valtiovarainministeriö julisti ylijohtajan viran haettavaksi ilmoituksellaan 4.9.2017. Koska rekrytointiprosessi on vielä kesken, ministeriö esittää, että Krohnsin määräaikaista virkasuhdetta jatkettaisiin 1.11.2017 lukien siihen saakka kunnes virka täytetään. Tavoitteena on saada ylijohtajan viran täyttö valtioneuvoston päätettäväksi marraskuussa niin, että uusi ylijohtaja voisi aloittaa virassa 1.12.2017 lukien.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen hallintotieteiden maisteri Lea Krohnsin 1.11.2017 lukien kuitenkin enintään siihen saakka kunnes virka täytetään
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.