Viran täyttäminen STM/2017/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Jaana Koski, Hallintoylijohtaja p.029 5163519
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.12.2017 - 30.11.2022 diplomi-insinööri Raimo Antilan ja samalla myöntää hänelle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan virasta ajalle 1.12.2017 - 30.11.2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.