Valtioneuvoston asetus VM/2017/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehty sopimus ja laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 16 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen