Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2017/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 119/2017 vp; EV 95/2017 vp)

HE 119/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sanna Ruuskanen, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342077
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lain rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen