Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2017/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sirpa Sillstén, Hallitussihteeri p.+35 8295047094
Asia
KOKOONPANO: (varajäsen suluissa) Puheenjohtaja: kaupallinen neuvos Tomi Lounema (vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva) työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: johtaja Päivi Rantakoski (ryhmäpäällikkö Leena Ahonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Jäsenet: yli-insinööri Kari Mäkinen puolustusministeriö (osastopäällikkö Jari Talja Pääesikunta) johtava asiantuntija Mirja Palmén (poliisitarkastaja Seppo Sivula) sisäministeriö ylitarkastaja Tapani Vänni (neuvotteleva virkamies Reetta Orsila) sosiaali- ja terveysministeriö johtava asiantuntija Harri Roudasmaa työ- ja elinkeinoministeriö (pääsihteeri Juha Beurling Kuluttajaliitto ry) erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen (erityisasiantuntija Magnus Nyström) ympäristöministeriö johtava asiantuntija Anu Häkkinen (erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ryhmäpäällikkö Kurt Kokko (ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vice president Matti Lanu VTT Expert Services Oy (professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillinen yliopisto) johtava asiantuntija Merja Vuori Kemianteollisuus ry (asiantuntija Arto Kivirinta Teknologiateollisuus ry) riskienhallintajohtaja Matti Vähäpassi Oy Forcit Ab (QHSE manager Juha Pursiainen Nammo Vihtavuori Oy) asiantuntija Marja Ola (kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb) Kaupan liitto ry tuotantopäällikkö Heli Nevala Pohjolan Voima Oy (asiantuntija Heidi Lettojärvi Energiateollisuus ry) erityisasiantuntija Tina Sammi (erityisasiantuntija Virpi Nummisalo) Öljy- ja biopolttoaineala ry pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos (palotarkastaja Kari Telaranta Suomen Palopäällystöliitto ry) ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry (Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys) ylikonemestari Pertti Roti (sopimusalavastaava Taru Reinikainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry työympäristösihteeri Kari Mäkelä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toimialapäällikkö Aurora Martikainen Inspecta Tarkastus Oy (tekninen päällikkö Justus Hirn SGS Fimko Oy)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa turvallisuustekniikan neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020
Vaikutukset
Neuvottelukunnan menot maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.01.01.1.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio