Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2017/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2017 vp; EV 99/2017 vp)

HE 87/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen sekä vahvistaa lain kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen