Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2017/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta (HE 98/2017; EV 118/2017)

HE 98/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen