Sopimuksen hyväksyminen LVM/2017/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ESP-säännöstöön, kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä vuoden 1978 yleissopimukseen liittyvään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tiina Ranne, Hallitusneuvos p.029 5342004
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 97. istunnossaan marraskuussa 2016 päätöslauselman MSC.412(97), jolla muutetaan kuivarahtialusten lisäkatsastamista koskevaa ESP-säännöstöä. Meriturvallisuuskomitea hyväksyi 97. istunnossaan myös päätöslauselmat MSC.416(97) ja MSC.417(97), joilla muutetaan kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta (STCW-yleissopimus) sekä yleissopimukseen liittyvää STCW-säännöstöä. Muutoksilla säädetään polaarialueilla liikennöivien alusten kansipäällystön lisäpätevyysvaatimukset sekä henkilökunnan alustyypin mukaiset koulutusvaatimukset.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ESP-säännöstöön tehdyt muutokset, ja kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä yleissopimukseen liittyvään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehdyt muutokset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen