Viran täyttäminen OM/2017/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Taru Alanaatu, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5150350
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Heli Kristiina Sankari, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Virva Tuulia Nyman, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Juha Jaakko Terho, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Outi Maria Mikkola ja lakimies Jan Mikael Ylitapio Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Kirsi Katriina Kohonen, käräjätuomari Hanna Kaisa Vieruaho ja käräjätuomari Simo Tapio Kolehmainen
Esitys
Valtioneuvosto päättää esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, esittelijäneuvos Heli Kristiina Sankarin 1.1.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Virva Tuulia Nymanin 1.1.2018 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Juha Jaakko Terhon 1.1.2018 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Outi Maria Mikkolan 1.1.2018 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan lakimies Jan Mikael Ylitapion 1.1.2018 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kirsi Katriina Kohosen 1.1.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Hanna Kaisa Vieruahon 1.1.2018 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Simo Tapio Kolehmaisen 1.1.2018 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.