Käyttösuunnitelman vahvistaminen YM/2017/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2018

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228
Asia
Ehdotus sisältää vuoden 2018 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2018 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnattaisiin edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 410 milj. euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista olisi 72 prosenttia. Ns. normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitettaisiin 37 prosenttia valtuudesta. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennettaisiin 28 prosentin osuus valtuudesta. Ns. lyhyiden vuokra-asuntolainojen osuus olisi 7 prosenttia valtuudesta. Asumisoikeusasuntoihin kohdennettaisiin 28 prosenttia valtuudesta. Ns. välimallin lainoille on talousarviossa osoitettu 285 milj. euron takausvaltuus. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille on osoitettu 100 milj. euron takausvaltuus.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi 2018 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen