Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2017/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta (HE 120/2017 vp: EV 112/2017 vp)

HE 120/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja lain rikoslain 30 luvun muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen