Virkavapauden myöntäminen SM/2017/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston hallitussihteerille

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566
Asia
Sisäministeriön poliisiosaston hallitussihteeri Tommi Viljanen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta hallitussihteerin virasta ajalle 1.2.2018 - 30.6.2020 projektipäällikön tehtävän hoitamista varten EU-twinning hankkeessa Turkissa
Esitys
Valtioneuvosto myöntää hallitussihteeri Tommi Viljaselle palkatonta virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston hallitussihteerin virasta ajalle 1.2.2018 - 30.6.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen