Viran täyttäminen OM/2017/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

1) Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden erityistä kielitaitoa edellyttävän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Taru Alanaatu, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5150350
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Erja Johanna Kalske-Haikonen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Tiina Susanna Pirinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Atte Kalevi Andersson Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Juuso Matias Lehtinen, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Merja Helena Maunuksela, käräjätuomari Janne Valtteri Kartio ja määräaikainen käräjätuomari, vanhempi oikeussihteeri Hanna Maria Liippo Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Camilla Maria Nissi
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Erja Johanna Kalske-Haikosen 1.1.2018 lukien, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Tiina Susanna Pirisen 1.2.2018 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Atte Kalevi Anderssonin 1.1.2018 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Juuso Matias Lehtisen 1.1.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Merja Helena Maunukselan 1.1.2018 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Janne Valtteri Kartion 1.1.2018 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, vanhempi oikeussihteeri Hanna Maria Liipon 1.1.2018 lukien ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Camilla Maria Nissin 1.1.2018 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.