Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2017/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (HE 72/2017 vp; EV 121/2017 vp)

HE 72/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Mika Tammilehto, Ylijohtaja p.+35 8295330308
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen