Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta (HE 111/2017 vp; EV 129/2017 vp)

HE 111/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen