Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 109/2017 vp; EV 134/2017 vp)

HE 109/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varainsiirtoverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen