Lautakunnan asettaminen OM/2017/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

Tietosuojalautakunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 2018-2020

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068
Asia
Kokoonpano: (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) Puheenjohtaja OTL Pekka Nurmi (erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö) Varapuheenjohtaja professori emeritus Ahti Saarenpää (lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö) Jäsenet hallintojohtaja Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki (hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) konsultti Pertti Saloranta (yli-insinööri Tapani Tarvainen, Jyväskylän yliopisto) johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssiala ry (lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia) lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry (lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari) asiantuntija Tuula Sario (päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa tietosuojalautakunnan kolmivuotiskaudeksi 2018-2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio