Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2017/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 121/2017 vp; EV 128/2017 vp)

HE 121/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen