Valtioneuvoston asetus STM/2017/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mika Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5163125
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus olisi asiallisesti samansisältöinen kuin valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta vuonna 2017. Määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä ehdotetaan kuitenkin nostettavaksi 590 eurosta 2 000 euroon avustuksen saajaa kohti. Avustuksen saajia on arviolta 50 henkilöä vuonna 2018. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018 eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavaa rintama-avustusta varten on varattu 100 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.54.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen