Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2017/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 94/2017 vp; EV91/2017 vp)

HE 94/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Tuula Andersin, Hallitussihteeri p.029 5163506
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä lain työturvallisuuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen