Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2017/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 136/2017 vp; EV 138/2017 vp)

HE 136/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen