Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2017/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ydinenergialain muuttamisesta (HE 93/2017 vp; EV 127/2017 vp)

HE 93/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ydinenergialain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen