Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta (HE 107/2017 vp; EV 139/2017 vp)

HE 107/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja lain tuloverolain muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen