Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2017/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 135/2017 vp; EV 140/2017 vp)

HE 135/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Riitta Burrell, Neuvotteleva virkamies p.029 5163588
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen