Valtioneuvoston asetus MMM/2017/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055
Asia
Metsästyslain (615/1993) 41 b §:n 3–6 momentin sääntely rauhoittamattomien lintujen pyydystämistä ja tappamista koskevasta ilmoitusmenettelystä tulee voimaan 1.1.2018. Ehdotettavalla asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset ilmoitusmenettelyn hakemus- ja hyväksymismenettelystä, hyväksymispäätökseen otettavista määräyksistä, saaliin enimmäismäärän tarkistamisesta, valvonnasta, saalisilmoituksesta sekä saalisilmoituksen määräajoista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä
Vaikutukset
Esitys vähentäisi Suomen riistakeskuksen työmäärää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen