Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2017/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset)

U 68/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jorma Hörkkö, Hallitusneuvos p.029 5342503
Asia
Direktiiviehdotus on osa 8 päivänä marraskuuta 2017 julkaistua maantieliikennepaketin toista osaa. Ensimmäinen osa julkaistiin 31 päivänä toukokuuta 2017. Valtioneuvoston kirjelmä koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 92/106/ETY muuttamista niin, että sillä pystyttäisiin paremmin vaikuttamaan tavaroiden kulkumuotojakautumaan puhtaamman kuljetusmuodon valitsemiseksi tiekuljetusten sijasta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen