Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 105/2017 vp; EV 113/2017 vp)

HE 105/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Riitta Haapasaari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150139
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmistä ja lain kuluttajansuojalain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen