Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2017/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 116/2017 vp; EV 141/2017 vp)

HE 116/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos p.+35 8295330403
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen